Форматування символів та абзаців.

Форматування – це процес зміни зовнішнього вигляду тексту з метою покращення його зрозумілості, виразності та привабливості для читача.

Застосувати форматування можна лише тільки до символів або частин тексту, які були попередньо виділені користувачем. Однак, якщо форматування символів здійснюється в межах одного слова, то їх можна не виділяти – достатньо зробити це слово поточним, тобто встановити текстовий курсор в межах цього слова.

Параметри форматування можна задавати і безпосередньо перед введенням тексту, тоді текстові символи будуть вводитися одразу в потрібному форматі.

Основні елементи, що відповідають за форматування текстових символів розміщено на вкладці Основне у групі Шрифт.

розділ Шрифт

Повний набір усіх можливостей з форматування надається в діалоговому вікні групи Шрифт, яке відкривається відповідною кнопкою, що розташована в правому нижньому куті самої групи або командою Шрифт у контекстному меню виділеного фрагмента.

вікно розділа Шрифт

Властивості абзаців.

Основною структурною одиницею текстового процесора є – абзац. З літературної точки зору – це частина тексту, яка являє собою закінчений за змістом відрізок твору, кінець якого служить природною паузою для переходу до іншої думки.

Абзац, як об’єкт текстового документа має такі властивості: вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал, тощо.

Форматування абзаців, як і форматування символів, здійснюється тільки для виділених частин тексту. Якщо абзаци не виділено, то форматування застосовується до поточного абзацу. Встановити значення форматування можна елементами керування групи Абзац, що розташована на вкладці Основне.

розділ Абзац

Вирівнювання абзаців.

Кнопки вирівнювання абзацу визначають спосіб розміщення рядків абзацу відносно його меж. Можна встановити такі значення вирівнювання до рядків тексту в абзаці: за лівим краєм, за правим краєм, по центру, за шириною.

Вирівнювання за шириною здійснюється за рахунок автоматичного збільшення інтервалів між словами. Найчастіше для абзаців основного тексту документа встановлюють вирівнювання за шириною, а для заголовків тексту – по центру.

Відступи абзаців.

Відступи визначають відстань усіх рядків абзацу від межі лівого та правого полів сторінки, а також відступ першого рядка абзацу відносно його лівої межі. Для різних абзаців текстового документа можна встановлювати відступи різної величини.

Зазвичай для першого рядка абзацу встановлюють відступ у межах одного – півтора сантиметру (1 – 1,5 см), для інших рядків відступ не встановлюється.

Маркери горизонтальної лінійки

Параметри відступів можна встановити у вікні групи Абзац звернувшись до розділу Відступ, або за допомоги маркерів горизонтальної лінійки.

вікно розділа Абзац

Міжрядковий інтервал.

Визначає відстань між рядками тексту в абзаці, вимірюється в пунктах. Можна встановити такі значення міжрядкового інтервалу:

  • одинарний – відстань між рядками встановлюється в залежності від розміру самого найбільшого символу в цьому абзаці;
  • подвійний – у два рази більший за одинарний інтервал;
  • мінімум – мінімальний міжрядковий інтервал, потрібний для розміщення в рядку символів найбільшого розміру;
  • точно – дорівнює вказаному значенню;
  • множинний – дорівнює одинарному інтервалу, помноженому на вказане значення.

Повний набір усіх можливостей щодо налаштування формату абзаців надається в діалоговому вікні групи Абзац, яке відкривається відповідною кнопкою, що розташована в правому нижньому куті групи Абзац або відповідною командою у контекстному меню абзацу, що форматується.

вікно розділа Абзац

Форматування за зразком.

Ще одним дуже зручним засобом форматування у Word є використання команди Формат за зразком. Цей інструмент допомагає копіювати вже існуюче форматування і застосовувати його до інших символів.

Для цього треба виконати наступні дії:

  • виділити символи, формат яких треба скопіювати;
  • натиснути на кнопку команди Формат за зразком;
  • курсор повинен змінити свій вигляд відповідно до символу команди;
  • виділити символи, які потрібно форматувати відповідно до зразка.
вікно розділа Абзац

Щоб застосувати потрібний формат для кількох фрагментів тексту, слід двічі кликнути по кнопці команди Формат за зразком і далі виділяти послідовно потрібні фрагменти в тексті. Вийти з режиму копіювання формату можна при натисканні на кнопку Esc.