Текстові функції, обробка текстових даних в Excel

concat (сцеп)

concat(Text1;[Text2]) – об’єднання кілька текстових рядків в одну строку.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Text1
(обов’язковий)
текстове значення, число чи посилання на клітинку або їх діапазон.
Text2
(не обов’язковий)
додаткові елементи для об’єднання, можна вказати до 255 елементів.

Зауваження:

 • текстові дані завжди необхідно брати у лапки;
 • якщо між елементами потрібно вставляти пропуски або інші знаки, їх також треба додавати як окремі аргументи.

Приклади використання функції CONCAT.

Приклад №1: помістити навпроти творів повні прізвища їх авторів, таким чином щоб вони знаходилися у одній клітинці. Прізвища авторів знаходяться у додатковій таблиці.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції CONCAT вказуємо перше текстове значення – B4;
 • далі додаємо пропуск – " ";
 • вказуємо наступне текстове значення – С4;
 • знову додаємо пропуск і так далі;
 • після складання формули натискаємо клавішу Enter для отримання результату.

=CONCAT(B4;" ";C4;" ";D4)

textjoin (объединить)

textjoin(Delimiter; Ignore_empty; Text1; [Text2]) – об’єднує текст з декількох діапазонів і (або) рядків, вставляючи між текстовими значеннями вказаний роздільник.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Delimiter
(обов’язковий)
роздільник, текстовий рядок (порожній або з символами в подвійних лапках) або посилання на текстовий рядок.
Ignore_empty
(обов’язковий)
якщо аргумент отримує значення TRUE, функція ігнорує порожні клітинки.
Text1
(обов’язковий)
елемент тексту, який потрібно приєднати. Текстовий рядок або масив рядків, наприклад діапазон клітинок.
Text2
(не обов’язковий)
додаткові текстові елементи для об’єднання, можна вказати до 252 елементів.

Зауваження:

 • якщо об’єднаний рядок який містить більше ніж 32767 символів (обмеження для клітинки), функція TEXTJOIN поверне помилку #VALUE!.

Приклади використання функції TEXTJOIN.

Приклад №1: помістити навпроти творів повні прізвища їх авторів, таким чином щоб вони знаходилися у одній клітинці. Прізвища авторів знаходяться у додатковій таблиці.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції TEXTJOIN вказуємо роздільник пропуск – " ";
 • далі вказуємо чи буде формула ігнорувати порожні клітинки – TRUE;
 • виділяємо діапазон клітинок які треба об’єднати – B4:D4;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=TEXTJOIN(" ";ИСТИНА;B4:D4)

trim (сжпробелы)

trim(Text) – видаляє з тексту зайві пропуски, окрім поодиноких між словами.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Text
(обов’язковий)
текст, з якого видаляються зайві пропуски, може бути посиланням або текстовою строчкою.

Приклади використання функції TRIM.

Приклад №1: видалити з тексту зайві пропуски.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • вказуємо клітинку у якій знаходиться текст с зайвими пропусками – B3;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=TRIM(B3)

upper (прописн)

upper(Text) – повертає всі великі літери тексту з клітинки.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Text
(обов’язковий)
текст, що буде переведений у нижній регістр, може бути посиланням або текстовою строчкою.

Приклади використання функції UPPER.

Приклад №1: перевести літери з яких складаються назви програм у верхній регістр.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • вказуємо клітинку у якій знаходиться текст – B3;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=UPPER(B3)

lower (строчн)

lower(Text) – повертає всі великі літери тексту з клітинки.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Text
(обов’язковий)
текст, що буде переведений у верхній регістр, може бути посиланням або текстовою строчкою.

Приклади використання функції LOWER.

Приклад №1: перевести літери з яких складаються назви програм у верхній регістр.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • вказуємо клітинку у якій знаходиться текст – B3;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=LOWER(B3)

proper (пропнач)

proper(Text) – перша буква в тексті і всі перші букви, наступні за знаками, відмінними від букв, перетворюються в прописні (великі букви). Усі інші букви в тексті перетворюються на малі (нижній регістр).

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Text
(обов’язковий)
текст, в якому потрібно замінити деякі букви на прописні, може бути посиланням або текстовою строчкою.

Приклади використання функції PROPER.

Приклад №1: перевести літери з яких складаються назви програм у верхній регістр.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • вказуємо клітинку у якій знаходиться текст – B3;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=PROPER(B3)

left (левсимв)

left(Text;[Num_chars]) – повертає вказану кількість символів з початку рядка тексту.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Text
(обов’язковий)
текстовий рядок, що містить символи, які потрібно витягти.
Num_chars
(не обов’язковий)
кількість символів, які потрібно витягти.

Зауваження:

 • якщо Num_chars перевищує довжину тексту, функція LEFT поверне увесь текст з клітинки;
 • якщо аргумент Num_chars невказаний, то за замовчуванням вважається рівним 1.

Приклади використання функції LEFT.

Приклад №1: з існуючої дати народження взяти лише тільки день самого народження.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції LEFT вказуємо клітинку з текстом – B3;
 • далі вказуємо кількість знаків які повертатиме функція з текстової строки – 2;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=LEFT(B3)

right (правсимв)

right(Text;[Num_chars]) – повертає вказану кількість символів з кінця рядка тексту.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Text
(обов’язковий)
текстовий рядок, що містить символи, які потрібно витягти.
Num_chars
(не обов’язковий)
кількість символів, які потрібно витягти.

Зауваження:

 • якщо Num_chars перевищує довжину тексту, функція RIGHT поверне увесь текст з клітинки;
 • якщо аргумент Num_chars невказаний, то за замовчуванням вважається рівним 1.

Приклади використання функції RIGHT.

Приклад №1: з існуючої дати народження взяти лише тільки рік народження.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції RIGHT вказуємо клітинку з текстом – B3;
 • далі вказуємо кількість знаків які повертатиме функція з текстової строки – 4;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=RIGHT(B3)

mid (пстр)

mid(Text;Start_num;Num_chars) – повертає задане число символів з рядка тексту, починаючи з вказаної позиції.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Text
(обов’язковий)
текстовий рядок, що містить символи, які потрібно витягти.
Start_num
(обов’язковий)
позиція першого знака, що витягується з тексту.
Num_chars
(обов’язковий)
кількість символів, які потрібно витягти.

Зауваження:

 • якщо Start_num перевищує довжину тексту, функція MID поверне порожнє значення;
 • якщо значення Start_num менше, ніж довжина тексту, але сума значень Start_num і Num_chars перевищують довжину тексту, функція MID поверне увесь текст.

Приклади використання функції MID.

Приклад №1: з існуючої дати народження взяти лише тільки місяць народження.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції MID вказуємо клітинку з текстом – B3;
 • далі вказуємо позицію першого знаку у тексті – 4;
 • вказуємо кількість знаків що треба повернути – 2;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=MID(B3;4;2)

find (найти)

find(Find_text;Within_text;[Start_num]) – визначає початкову позицію символу (або символів) у зазначеному текстовому рядку з урахуванням регістру.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Find_text
(обов’язковий)
текст, який необхідно знайти.
Within_text
(обов’язковий)
текст, в якому потрібно знайти шуканий текст.
Start_num
(не обов’язковий)
знак, з якого потрібно почати пошук.

Зауваження:

 • якщо Start_num не вказувати, функція FIND почне пошук з початку текстового рядка;

Приклади використання функції FIND.

Приклад №1: визначити положення підрядка "Excel" в текстовому рядку "Microsoft Office Excel".

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції FIND вказуємо текст, що потрібно знайти – "Excel";
 • далі вказуємо адресу клітинки яка містить текст, в якому потрібно знайти шуканий текст – В2;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=FIND("Excel";B2)

search (поиск)

search(Find_text;Within_text;[Start_num]) – визначає позицію першого входження символу або рядка тексту в зазначеному текстовому рядку без урахування регістру.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Find_text
(обов’язковий)
текст, який необхідно знайти.
Within_text
(обов’язковий)
текст, в якому потрібно знайти шуканий текст.
Start_num
(не обов’язковий)
знак, з якого потрібно почати пошук.

Зауваження:

 • якщо Start_num не вказувати, функція SEARCH почне пошук з початку текстового рядка;

Приклади використання функції SEARCH.

Приклад №1: визначити положення підрядка "Excel" в текстовому рядку "Microsoft Office Excel".

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції SEARCH вказуємо текст, що потрібно знайти – "Excel";
 • далі вказуємо адресу клітинки яка містить текст, в якому потрібно знайти шуканий текст – В2;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=SEARCH("Excel";B2)

len (длстр)

len(Text) – визначає кількість символів в текстовому рядку.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Text
(обов’язковий)
текст, довжину якого потрібно визначити. Пропуски рахуються як символи.

Приклади використання функції LEN.

Приклад №1: визначити скільки знаків міститься у текстовому рядку: "Microsoft Office Excel".

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції LEN вказуємо текст довжину якого потрібно визначити – В2;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=LEN(B2)

rept (повтор)

rept(Text;Number_times) – повторює текст указану кількість разів.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Text
(обов’язковий)
текст, який потрібно повторити.
Number_times
(обов’язковий)
число, що визначає, скільки разів потрібно повторити текст.

Зауваження:

 • якщо аргумент Number_times дорівнює 0 (нулю), функція REPT повертає «» (пустий текст);
 • якщо в якості аргументу Number_times вказати не ціле число, то його остаток буде автоматично відкидатися;
 • результат функції REPT не має перевищувати 32767 символів, інакше функція REPT поверне значення помилки #VALUE!.

Приклади використання функції REPT.

Приклад №1: Використовуючи функцію REPT додати до номеру бонусної карти п’ять нулів, щоб отримати наступне значення – 000005982.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції REPT вказуємо текст, що необхідно повторювати – "0";
 • далі вказуємо скільки разів потрібно повторити текст. – 5;
 • за допомоги знаку & об’єднуємо отриманий текст з останніми цифрами номера бонусної карти;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=REPT("0";5)&B3