Таблиці у текстовому документі Word

Щоденно, сучасна людина отримує велику кількість інформації. Цю інформацію людині треба впорядковувати, обробляти й порівнювати, а найзручніший спосіб це зробити – використовувати таблиці.

Таблиця – це графічний об’єкт текстового документа, який складається із стовпців і рядків на перетині яких знаходяться клітинки таблиці.

У клітинках таблиці можуть міститися дані різних типів: числові, текстові, графічні.

Додавання таблиць у текстовий документ.

В текстовому процесорі Word існує декілька способів вставлення таблиць у документ:

Графічний спосіб додавання таблиці:

 • встановити текстовий курсор у певному місці в документі де буде знаходиться таблиця;
 • на стрічці команд перейти до вкладки Вставлення, в групі Таблиці розгорнути меню інструменту Таблиця;
 • в розділі Вставлення таблиці курсором миші виділити необхідну кількість стовпців та рядків (максимум 10х8);
 • для вставлення таблиці в документ клацнути лівою кнопкою миші на останній виділеній клітинці.
Графічний спосіб додавання таблиці

Командний спосіб додавання таблиці.

 • встановити текстовий курсор у певному місці в документі де буде знаходиться таблиця;
 • на стрічці команд перейти до вкладки Вставлення, в групі Таблиці розгорнути меню інструменту Таблиця;
 • із списку обрати команду Вставити таблицю;
 • у вікні Вставлення таблиці перейти до розділу Розмір таблиці;
 • в полі для введення Кількість стовпців вказати числове значення кількості стовпців;
 • в полі для введення Кількість рядків вказати числове значення кількості рядків;
 • натиснути на кнопку ОК.
Командний спосіб додавання таблиці

Після виконання зазначених вище команд в документі буде створена порожня таблиця із заданою кількістю стовпців та рядків, а на стрічці команд з’являться дві додаткові вкладки Конструктор таблиць і Макет.

Інструменти для налаштування таблиць

Тепер можна почати вводити дані в таблицю, для цього потрібно клацнути лівою клавішею миші всередині клітинки – з’явиться курсор, який позначатиме місце введення першого символу.

Зауважимо, що під час уведення даних в клітинки таблиці ширина поточного стовпця або висота рядка може змінюватись в залежності від кількості контенту, адже такий режим встановлено у програмі за замовчуванням.

Для послідовного переміщення курсора по клітинках в таблиці можна скористатись клавішею Tab (наступна клітинка таблиці) або Shift + Tab (попередня клітинка таблиці).

Виділення об’єктів таблиці.

Для виділення клітинок таблиці або самої таблиці потрібно виконати наступні операції:

 • виділення однієї окремої клітинки таблиці – перемістити вказівник до лівої межі клітинки, коли вказівник набуте наступного вигляду клацнути лівою клавішею миші по клітинці;
 • виділення окремого рядка таблиці – перемістити вказівник до лівої зовнішньої межі рядка, коли вказівник набуте наступного вигляду клацнути лівою клавішею миші;
 • виділення окремого стовпця таблиці – перемістити вказівник до верхньої зовнішньої межі стовпця, коли вказівник набуте наступного вигляду 🡇 клацнути лівою клавішею миші;
 • виділення всієї таблиці – зробити таблицю поточною, над її лівим верхнім кутом з’явиться маркер , клацнути по маркеру лівою клавішею миші;
 • виділення декількох суміжних об’єктів – зробити таблицю поточною, виділити першу клітинку, далі затиснувши ліву кнопку миші, перетягти вказівник до останньої клітинки й відпустити кнопку;
 • виділення декількох не суміжних об’єктів – зробити таблицю поточною, виділити перший об’єкт, потім утримуючи затиснутою клавішу Ctrl, виділити решту інших об’єктів.

Щоб зняти виділення, достатньо клацнути за межами таблиці.

Виділення об’єктів таблиці

Форматування таблиці.

В текстовому редакторі Word можна досить швидко змінити стиль оформлення таблиць, або за допомоги галереї експрес-стилів, або власноруч, задавши користувацькі налаштування.

Застосування експрес-стилів:

 • виділити таблицю або її фрагмент;
 • на вкладці Конструктор таблиць в групі Стилі таблиць розгорнути галерею стилів;
 • обрати потрібний стиль.
Стилі таблиць

Налаштувати користувацький стиль таблиці можна декількома способами:

За допомоги використання інструментів групи Межі на вкладці Конструктор таблиць.

 • виділити таблицю або її фрагмент;
 • в спадаючому списку Стиль пера обрати стиль лінії;
 • в спадаючому списку Товщина пера визначити товщину лінії;
 • в меню Колір пера визначити колір лінії;
 • розгорнути список інструменту Межі та обрати межі до яких будуть застосовані попередні налаштування;
 • заливку клітинкам можна надати за допомоги відповідного інструменту Заливка.
Інструменти групи Межі

За допомоги діалогового вікна Межі й заливка.

 • виділити таблицю або її фрагмент;
 • відкрити діалогове вікно групи Межі;
 • застосувати до клітинок таблиці наступні налаштування:
  • Тип межі;
  • Стиль лінії;
  • Колір лінії;
  • Ширіна лінії;
 • налаштування параметрів заливки клітинок можна виконати на вкладці Заливка;
 • застосувати вказані налаштування натисканням на кнопку ОК.
Діалогове вікно групи Межі

Додавання рядків та стовпців в таблиці.

Навести вказівник миші між рядками або стовпцями таблиці (де потрібно додати новий елемент), клацнути лівою клавішею миші по спеціальному маркеру, що з’явиться.

Додавання рядків та стовпців

 • встановити текстовий курсор у клітинку таблиці де потрібно додати новий рядок чи стовпець;
 • на панелі інструментів перейти до вкладки Макет;
 • в групі Рядки та стовпці скористатися командами:
 • для додавання рядків:
  • Вставити вище;
  • Вставити нижче;
 • для додавання стовпців:
  • Вставити справа;
  • Вставити зліва.
Додавання рядків та стовпців

 • встановити курсор у клітинці таблиці де потрібно додати новий рядок чи стовпець;
 • клацанням правої клавіші миші викликати контекстне меню;
 • серед пунктів знайти інструмент Вставити;
 • обрати необхідний параметр для вставки рядка або стовпця.

Видалення елементів з таблиці.

 • встановити курсор у клітинку таблиці де потрібно видалити рядок чи стовпець;
 • на панелі інструментів перейти до вкладки Макет;
 • в групі Рядки та стовпці розгорнути спадаюче меню Видалити;
 • обрати необхідний параметр видалення.
Видалення елементів з таблиці

 • виділити усі клітинки рядка або стовпчика, що необхідно видалити;
 • клацанням правої клавіші миші викликати контекстне меню;
 • серед пунктів меню знайти відповідний інструмент для видалення: Видалити рядки, Видалити стовпці.

 • виділити усі клітинки рядка або стовпчика, що необхідно видалити;
 • натискання на клавішу Backspace дозволить видалити як рядок, так і стовпчик.

Для швидкого видалення усієї таблиці із документу, необхідно спочатку її виділити, а потім натиснути на клавішу Backspace, якщо ж натискати на клавішу Delete, з таблиці видаляться лише данні, що знаходяться в клітинках.

Зміна ширини стовпців і висоти рядків.

Якщо користувачу, при налаштуванні макету таблиці, заздалегідь відома точна ширина стовпця або висота рядка (в сантиметрах), її можна вказати за допомогою інструментів Висота та Ширина, які знаходяться у групі Розмір клітинки на вкладці Макет.

Змінювати висоту рядків або ширину стовпців можна і власноруч, для цього треба навести вказівник миші на межу клітинки таблиці, він змінить свій вигляд, далі затискаємо ліву клавішу миші і тягнемо вказівник у потрібну сторону тим самим змінюючи розмір рядка чи стовпця.

Зміна ширини стовпців і висоти рядків

Для того щоб встановити однакову ширину для деяких рядків або стовпців в таблиці треба:

 • виділити клітинки рядків або стовпців, які необхідно вирівняти в таблиці;
 • на панелі інструментів перейти до вкладки Макет;
 • у групі Розмір клітинки вибрати відповідно для вирівнювання рядків чи стовпців інструменти: Зрівняти висоту рядків, Зрівняти ширину стовпців.

 • виділити клітинки рядків або стовпців, які необхідно вирівняти в таблиці;
 • клацанням правої клавіші миші викликати контекстне меню;
 • серед пунктів меню знайти інструменти: Зрівняти висоту рядків, Зрівняти ширину стовпців.
Однакова ширина рядків або стовпців

Об’єднання та розбиття клітинок в таблиці.

Щоб створити нестандартний макет таблиці, в текстовому редакторі Word, користувачу необхідно застосувати такі інструменти як об’єднання та розділення клітинок.

Для того щоб об’єднати клітинки таблиці в одну треба:

 • виділити діапазон клітинок в таблиці;
 • на панелі інструментів перейти до вкладки Макет;
 • у групі Об’єднання обрати інструмент Об’єднати клітинки (відповідна команда є також і серед пунктів контекстного меню).

Зворотна дія – розділення клітинок, застосовується щоб розбити клітинку (об’єднані клітинки) на декілька.

Для того щоб розбити одну клітинку таблиці на декілька треба:

 • встановити курсор у клітинку таблиці;
 • на панелі інструментів перейти до вкладки Макет;
 • у групі Об’єднання обрати інструмент Розділити клітинки (відповідна команда є також і серед пунктів контекстного меню);
 • з’явиться діалогове вікно Поділ клітинок, де у відповідних полях вказати Кількість стовпців та Кількість рядків;
 • для застосування параметрів натиснути на кнопку ОК.
Об’єднання та розбиття клітинок в таблиці

Сортування даних в таблиці.

Дані, що представлені у вигляді таблиці можна сортувати в алфавітному, числовому або хронологічному порядку (за спаданням або зростанням), при цьому інші стовпці в таблиці теж будуть відсортовані.

Сортування даних в таблиці виконується за наступним алгоритмом:

 • поставити текстовий курсор в будь-яку клітинку таблиці;
 • на панелі інструментів перейти до вкладки Макет;
 • в групі Дані обрати інструмент Сортування;
 • в діалоговому вікні Сортування зробити налаштування в наступних полях:
  • Сортувати за – стовпець за яким потрібно зробити сортування в таблиці;
  • Тип – тип сортування в залежності від даних (текст, число, дата);
 • в залежності від напряму сортування поставити перемикач навпроти команди за спаданням або за зростанням;
 • для застосування налаштувань натиснути на кнопку ОК.
Сортування даних в таблиці

Якщо потрібно одночасно сортувати дані у декількох стовпцях таблиці (багаторівневе сортування), треба в діалоговому вікні інструмента Сортування також додатково встановити значення і для параметрів в розділі Потім за.

Перетворення тексту на таблицю.

Переважно, текст що додається в документ підлягає тільки простому форматуванню, але інколи його треба перетворити на таблицю, особливо це може стосуватись списків.

Алгоритм перетворення тексту на таблицю:

 • виділити текст, який потрібно перетворити на таблицю;
 • для визначення роздільника, увімкнути режим відображення прихованих символів;
 • на панелі інструментів перейти до вкладки Вставлення;
 • в групі Таблиці розгорнути меню інструменту Таблиця;
 • із списку обрати команду Перетворити на таблицю;
 • у діалоговому вікні зробити наступні налаштування:
  • в розділі Розмір таблиці, у полі Кількість стовпців вказати кількість стовпців таблиці (кількість рядків пропорційна кількості виділених текстових абзаців);
  • в розділі Автодобір ширини стовпців, за необхідністю, змінити положення перемикача відповідно до бажаного розміру таблиці;
  • в розділі Роздільник, встановити перемикач навпроти роздільника, що відокремлює певні частини тексту. Додатково, користувач може вказати і власний унікальний роздільник (в якості роздільника не може виступати символ пропуску).
 • для застосування налаштувань натиснути на кнопку ОК.
Перетворення тексту на таблицю

Експрес-таблиці.

В текстовому редакторі Word можна використовувати вже готові шаблони таблиць (експрес-таблиці) – це заздалегідь відформатовані таблиці, які містять різноманітні початкові дані.

Однак, стандартних шаблонів не так вже й багато, і вони мало підходять для звичайних робочих завдань, тому в програмі передбачена можливість створювати їх самостійно.

Алгоритм створення шаблону експрес-таблиці:

 • стандартними засобами програми створити макет таблиці;
 • вставити демонстраційні дані в таблицю;
 • налаштувати стиль оформлення таблиці;
 • виділити створену таблицю;
 • на панелі інструментів перейти до вкладки Вставлення;
 • в групі Таблиці розгорнути меню інструменту Таблиця;
 • із списку команд обрати Експрес-таблиці;
 • зберігаємо виділену таблицю до колекції експрес-таблиць обравши команду Зберегти виділений фрагмент у колекції експрес-таблиць;
 • в діалоговому вікні Створення стандартного блока зробити налаштування тільки в цих полях:
  • Ім’я – назва експрес-таблиці;
  • Опис – загальні відомості про даний шаблон;
 • для застосування налаштувань натиснути на кнопку ОК.
Створення шаблону експрес-таблиці

Отже, якщо серед робочих задач постає необхідність часто створювати однакові таблиці то можна створити на їх основі шаблон експрес-таблиці, і в подальшому швидко додавати необхідні таблиці в текстові документи.