Прості обчислення в Microsoft Excel

У клітинки електронної таблиці, окрім числових та текстових даних, можна вводити також і формули.

Формула – це вираз, який задає операції над даними в клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання.

Формула може містити:

 • числові дані;
 • текстові дані;
 • посилання на клітинки або діапазони клітинок;
 • знаки математичних дій (оператори);
 • дужки та імена вбудованих функцій.

Формула завжди починається зі знаку =

Порядок дій при введенні формул:

 • зробити активною клітинку для відображення результату;
 • ввести з клавіатури знак ( = );
 • скласти рівняння використовуючи: посилання на клітинки, арифметичні оператори, вбудовані функції, оператори порівняння;
 • для виводу результату натиснути на клавішу Enter.

Розглянемо дії, які необхідно виконати для розрахунку суми двох значень, що знаходяться у клітинках А2 і В2, та відображення результату у клітинці C2.

Порядок дій при введенні формул

Таким чином, якщо клітинка з формулою є активною, то формула буде відображатися в рядку формул, а значення розрахунку в самій клітинці. Формулу в будь-який момент можна відредагувати, або безпосередньо в клітинці, або в рядку формул

Редагування формул

В програмі ви можете додавати, віднімати, множити і ділити числа без використання вбудованих функцій, для цього в формулі потрібно лише вказати відповідний арифметичний оператор.

Просте рівняння
Таблиця операторів

Копіювання формул.

В Excel можна проводити однакові розрахунки з різними групами клітинок, тобто не вводити формулу в кожну клітинку окремо, а спочатку скласти її в одній клітинці, і потім за допомоги автозаповнення копіювати у вибраний діапазон клітинок. За рахунок цього, розрахунки в електронній таблиці Excel є надзвичайно швидкими.

Копіювання формул за допомоги автозаповнення:

 • зробити клітинку F3 поточною;
 • ввести знак рівняння = , скласти формулу, натиснути на клавішу Enter;
 • навести вказівник на маркер заповнення;
 • заповнити клітинки даними у діапазоні F4:F10.

Після виконання запропонованого алгоритму дій, у клітинки вказаного діапазону будуть додані формули, за ними виконаються обчислення, результати обчислень з’являться у відповідних клітинках.

Копіювання формули

Копіювати формули доцільно лише тоді, коли вони містять посилання (адреси клітинок), в цьому випадку, під час копіювання, відбувається автоматична заміна цих адрес – модифікація формули.

Розглянемо, як саме відбувається модифікація. В нашому випадку, копіювання проходило з клітинки у клітинку F4 і далі, різниця між номерами рядків цих двох клітинок дорівнює 4 – 3 = 1. Тому у скопійованій формулі всі номери рядків у посиланнях збільшилися на 1.

Аналогічно, під час копіювання формули з F3 у клітинку F5 різниця між номерами рядків становила 2, тому й у скопійованій формулі номери рядків у посиланнях збільшилися на 2.

Модифікація формули

Отже, під час копіювання формул відбувається їх модифікація за таким правилом: номери стовпців (рядків) в адресах клітинок змінюються на різницю номерів кінцевого і початкового стовпців (рядків).

Посилання на клітинки у формулах.

При копіюванні формул виникає необхідність керувати типами посилань на клітинки

Модифікація формули

Відносні посилання.

При відносному посиланні на клітинки у формулі, коли, за допомоги автозаповнення або сполучення клавіш, відбувається її копіювання – ми спостерігаємо модифікацію формули залежно від напрямку копіювання.

Абсолютні посилання.

При абсолютному посиланні на клітинку у формулі, в процесі копіювання останньої, адреса клітинки не змінюється. Як правило, такі абсолютні посилання використовуються в формулах, коли потрібно проводити розрахунки з одним і тим самим значенням, наприклад: коефіцієнти, відсотки, курси валют…

Мішані посилання.

Посилання, у якому під час копіювання формули модифікується або номер стовпця, або номер рядка, називають – мішаним.

Перехід між типами посилань можна здійснювати натисканням клавіші [ F4 ] на клавіатурі або додаванням до адреси клітинки знаку $.

Види посилань:

 • абсолютне посилання на клітинку – $A$1;
 • мішане посилання, при копіюванні фіксується стовпець – $A1;
 • мішане посилання, при копіюванні фіксується рядок – A$1.

Використовуючи мішане посилання на стовпець в формулі, при її копіюванні буде змінюватися лише тільки номер рядка, а номер стовпця залишатиметься фіксованим. Відповідно, коли фіксується номер рядка, змінюється лише тільки номер стовпчика.

Порядок зміни виду абсолютного посилання:

 • при складанні формули кликнути на адресу клітинки яку потрібно зафіксувати;
 • натискаючи клавішу F4 змінювати вид посилання.

Імена клітинок.

Клітинці або діапазону клітинок можна надати ім’я. Ім’я – це ідентифікатор, що використовується при посиланні на клітинку, діапазон клітинок, значення чи формулу.

Перевага використання імен полягає в тому, що їх легше запам’ятовувати і простіше використовувати у формулах.

Правила складання імен:

 • не можна використовувати пропуски;
 • ім’я не може розпочинатися із цифри;
 • не може збігатися з адресами клітинок.

Ім’я клітинки розповсюджується на аркуш або всю електронну книгу – це називають областю застосування імені клітинки.

В одній області застосування не може бути клітинок з однаковими іменами!

Порядок призначення імені клітинці:

 • зробити клітинку поточною;
 • в поле Ім’я ввести власну назву;
 • натиснути клавішу Enter.
Імʼя клітинки

Вставлення імені клітинки у формулу:

 • почати складати формулу;
 • натиснути клавішу F3 та відобразити наявні в книзі імена клітинок;
 • додати потрібне імʼя у формулу;
 • після складання формули натиснути клавішу Enter.
Додавання імені клітинки у формулу

Редагування імен клітинок.

В полі Ім’я можна задавати нове ім’я або здійснювати перехід до вказаної клітинки, але не редагувати вже існуючі імена.

Порядок редагування імені клітинки:

 • перейти на вкладнику Формули;
 • в групі Визначені імена обрати параметр Диспетчер імен або натиснути сполучення клавіш Ctrl+F3;
 • знайти у списку імен потрібне та виділити його;
 • натиснути на кнопку Редагувати або Видалити, якщо ім’я треба видалити;
 • після завершення редагування імен натиснути на кнопку Закрити.
Редагування імені клітинки