CSS селектори

Селектор – визначає до якого HTML-елемента буде застосований стиль CSS. Селекторами можуть бути HTML-елементи, їх класи та ідентифікатори, а також псевдокласи та псевдоелементи.

Селектор елемента.

Селектор елемента або селектор тегу встановлює форматування для всіх подібних елементів на веб сторінці.

<h3>CSS правила складаються з двох частин:</h3>
<ul>
 <li> <span>селектор</span> – вказує на елемент HTML, якому потрібно надати стиль;</li>
 <li> <span>оформлення</span> – це сукупність властивостей та значень, що розділені крапками з комою.</li>
</ul>
span {
 color: #0096D2;
 font-weight: bold;
}
селектор елементу

Якщо у CSS-правил відрізняються тільки селектори, а властивості і значення однакові, їх можна згрупувати через кому.

h3, span {
 color: #0096D2;
 font-weight: bold;
}
группа селекторів

Селектор ідентифікатора.

Ідентифікатор – це глобальний атрибут, який надає елементу унікальне значення (ім’я), яке може належати тільки цьому елементу. Це значення використовується для вирішення ряду задач: створення посилання-якоря, надання унікальних стилів, встановлення певних сценаріїв поведінки.

В CSS, щоб вибрати ідентифікатор елемента, треба перед його іменем поставити символ хешу (#).

<h1 id="title">Tаблиця стилів.</h1>
 <p>Здебільшого, таблиця стилів – це окремий документ, що являє собою текстовий файл із розширенням .css.</p>
#title {
 text-align: center;
 font-style: italic;
 text-decoration: underline;
 color: #0096D2;
}
cелектор ідентифікатора

Селектор класу.

Селектори класу дозволяють задавати стилі для одного чи більше елементів з однаковим ім’ям класу, що розміщені в різних місцях сторінки або на різних сторінках сайту.

Щоб вибрати елементи з певним класом, напишіть символ точки (.), за яким слідує ім’я класу.

<p>Урок №1: <a class="link" href="https://webportal.com.ua">Введення в CSS</a></p>
.link {
 text-decoration: none;
 color: #0096D2;
}
cелектор класу

Селектор атрибуту.

Селектори атрибутів вибирають елементи на основі імені атрибуту або його значення.

<ul type="none">
 <li span="title">HTML підтримує списки трьох різних типів:
  <ul type="disc">
   <li span="list">нумерований список;</li>
   <li span="list">маркований список;</li>
   <li span="list">список визначень.</li>
  </ul>
 </li>
</ul>
[span] {
 font-weight: bold;
}
[span = "list"]{
 font-weight: normal;
 color: #0096D2;
} 
cелектор атрибуту

Селектор псевдокласу.

Псевдокласи – це класи, які дозволяють застосувати CSS-правила до елементів під час здійснення події або підпорядковується певному правилу.

<form>
 <h3>Яким браузером користуєтесь?</h3>
 <ul type="none" >
  <li><input type="checkbox" name="browser" value="Chrome" checked>Chrome</li>
  <li><input type="checkbox" name="browser" value="Opera">Opera</li>
  <li><input type="checkbox" name="browser" value="Edge">Edge</li>
  <li><input type="checkbox" name="browser" value="Safari">Safari</li>
 </ul>
</form>
input[type="checkbox"]:checked{
 appearance: none;
 width: 12px;
 height: 12px;
 background-color: #0096D2;
 border-radius: 3px;
 transform: translateY(3px);
}
cелектор псевдокласу

Селектор структурних псевдокласів.

Структурні псевдокласи відбирають дочірні елементи відповідно до параметра, зазначеного у круглих дужках.

<ul type="none">
 <li><span class="title">Типи нумерації у списках:</span>
  <ul type="disc">
   <li><span>A</span> – великі латинські літери;</li>
   <li><span>a</span> – малі латинські літери;</li>
   <li><span>I</span> – великі римські цифри;</li>
   <li><span>i</span> – малі римські цифри;</li>
   <li><span>1</span> – арабські цифри.</li>
  </ul>
 </li>
</ul>
.title {
 font-size: 20px;
 color: #0091ff; 
}
span {
 font-weight: bold;
 font-style: italic;
}
ul[type="disc"] li:first-child span{ /*перший дочірній елемент*/
 color: #1e90ff;
} 
ul[type="disc"] li:last-child span{ /*останній дочірній елемент*/
 color: #d27f46;
} 
ul[type="disc"] li:nth-child(3) span{ /* третій дочірній елемент */
 color: #cf432e;
} 
ul[type="disc"] li:nth-child(even) span{ /* парні дочірні елементи */
 color: #6ca38c;
}
селектор структурних псевдокласів

Спадкування стилів.

Спадкування полягає в тому, що елементи успадковують властивості свого батька (елемента, що їх містить).

Специфікацією CSS передбачено успадкування властивостей, які стосуються текстового вмісту сторінки, таких як color, font, letter-spacing, line-height, list-style, text-align, text-indent, text-transform, visibility, white-space та word-spacing.

Властивості, що стосуються форматування блоків, не успадковуються.

<div>
 <h2>Tаблиця стилів.</h2>
 <p>Здебільшого, таблиця стилів – це окремий документ, що являє собою текстовий файл із розширенням .css.</p>
</div>
div {
 font-style: italic;
 text-align: center;
 color: #0096D2;
}
спадкування стилів