Макет сторінки.

Титульна сторінка.

Так склалося, що до оформлення багатьох документів висуваються певні вимоги, дотримання яких якщо не обов’язково, то хоча б вкрай бажано. Реферати, дипломні, курсові роботи — один із яскравих прикладів. Документи такого типу неможливо уявити, насамперед, без титульного аркуша, що містить основну інформацію про тему, автора тощо.

Додати титульний аркуш можна за наступним алгоритмом:

 • перейти на панелі інструментів до вкладки Вставлення;
 • в розділі Сторінки, розгорнути галерею Титульна сторінка;
 • обрати один із варіантів оформлення титульної сторінки;
 • в шаблон, що з’явиться на початку документа додати необхідні дані.

Зауважимо, що перед додаванням титульної сторінки, текстовий курсор може знаходитися у будь-якому місці документа – титул однаково з’явиться на самому початку документа.

1

Логічно, що в документі може бути лише одна титульна сторінка. Однак, якщо документ складається з деякої кількості досить об’ємних розділів, їх можна відокремити власними обкладинками.

Для додавання декількох титульних сторінок в документ потрібно:

 • встановити текстовий курсор на початку розділу документа;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Вставлення;
 • в розділі Сторінки, розгорнути галерею Титульна сторінка;
 • клацанням правої клавіші миші на обраному шаблоні викликати його контекстне меню;
 • в меню, що з’явиться, оберіть із списку Вставити у поточне розташування в документі, або якщо документ розбитий на розділи Вставити на початку чи наприкінці розділу.
2

Створення власного шаблона титульної сторінки.

Як було вище зазначено, при складанні документів треба дотримуватися певних вимог, вони також стосуються і оформлення титульних сторінок. І якщо виникає така потреба, Word дозволяє самостійно створити шаблон та оформлення для титульної сторінки.

Для створення шаблону титульної сторінки треба:

 • створити новий документ (Ctrl + N);
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Вставлення;
 • в розділі Текст розгорнути меню інструмента Експрес-блоки;
 • серед пунктів меню обрати Властивість документа;
 • вставити і розташувати на сторінці стандартні експрес-блоки;
 • встановити відповідно до вимог стилі оформлення (можна застосовувати стандартні стилі форматування);
 • за потреби, додати на сторінку графічні елементи;
 • додати шаблон титульної сторінки до колекції:
  • виділити усі елементи розташовані на сторінці (Ctrl + А);
  • перейти на панелі інструментів до вкладки Вставлення;
  • в розділі Сторінки, розгорнути галерею Титульна сторінка;
  • обрати із списку Зберегти виділений фрагмент у колекції титульних сторінок;
  • у вікні Створення стандартного блоку, в полі Ім’я вказати назву титульної сторінки;
  • за потреби у полі Опис додати відомості про шаблон титулу.
  • для застосування налаштувань натиснути кнопку ОК.
3

Розрив сторінки.

За правилами оформлення, кожен наступний розділ в документі завжди повинен починатися з нової сторінки.

Переважно цю задачу вирішують додаванням великої кількості порожніх абзаців ( – знак абзацу), тобто багаторазовим натисканням клавіші Enter, що категорично неприйнятно.

Розрив сторінки – це особливий знак, який вказує програмі, що текстовий курсор буде перенесений не на новий рядок, а на нову сторінку.

Для додавання розриву сторінки у вміст документа треба:

 • встановити текстовий курсор в кінці останнього абзацу поточного розділу;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Вставлення;
 • в розділі Сторінки та обрати інструмент Розрив сторінки.

Додати розрив сторінки можна і комбінацію клавіш Ctrl + Enter.

4

За замовчанням розрив сторінки не відображається на сторінці. Але його можна побачити, якщо перейти на панелі інструментів до вкладки Основне та активувати кнопку інструменту Відобразити всі знаки. Ту саму дію виконує і комбінація клавіш Ctrl + Shift + 8.

5

Поля сторінки.

В переважній більшості, при створенні нового документа, користувачу не важливо, яким чином в ньому будуть розмічені сторінки, стандартні параметри зазвичай повністю усіх влаштовують. Однак, коли потрібно створити документ оформлений відповідно до встановлених правил, одразу виникає потреба і в налаштуванні полів сторінки.

Поля є невід’ємною частиною документа, до них, як і до основного тексту, можуть висуватися досить суворі вимоги оформлення. Наприклад, однією з таких вимог, для певного переліку документів, є вимога до лівого відступу, цей відступ повинен бути не менше ніж 3 см. Це обумовлено необхідністю вільного місця в лівій частині сторінок, для подальшого їх скріплення або підшивання.

Поле – це відстань від краю сторінки до початку робочої області, де розміщено основний текст документа.

У новому документі встановлені Звичайні поля, за необхідності Word дозволяє змінювати розміри полів у документі.

Для налаштування полів сторінки необхідно:

 • перейти на панелі інструментів до вкладки Макет;
 • в розділі Параметри сторінки, обрати команду Поля;
 • в меню, що з’явиться, обрати один із варіантів визначених розмірів полів;
 • визначене налаштування, автоматично застосується до усіх сторінок в документі.
6

Для налаштування нестандартних розмірів полів:

 • в меню, що з’явиться, обрати параметр – Власні поля;
 • у діалоговому вікні Параметри сторінки, налаштувати значення для кожного поля окремо;
 • для застосування налаштувань натиснути кнопку ОК;
 • визначене налаштування, автоматично застосується до усіх сторінок в документі.

Орієнтація сторінки.

Стандартно Word пропонує два варіанти орієнтації сторінок: книжкова та альбомна. Альбомна орієнтація означає, що сторінка розташується горизонтально, тоді як при книжковій орієнтації сторінка буде приймати вертикальне положення.

Для зміни орієнтації сторінок треба:

 • перейти на панелі інструментів до вкладки Макет;
 • в розділі Параметри сторінки, обрати команду Орієнтація;
 • із списку, що з’явиться, обрати один із варіантів орієнтації;
 • визначене налаштування, автоматично застосується до усіх сторінок в документі.

Розриви розділів.

Отже, налаштування для інструментів Поля та Орієнтація застосовуються одразу до усіх сторінок в документі. Використання Розривів розділів дозволяє розбити документ на окремі частини, яким в подальшому можна задати власні параметри форматування.

Тобто, застосування розривів дозволяє для окремого розділу в документі змінити: орієнтацію сторінок, розміри полів, нумерацію сторінок, вміст колонтитулів, розбити текст на колонки.

Поділити документ на окремі розділи можна наступним чином:

 • встановити текстовий курсор у кінець попереднього розділу;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Макет;
 • в розділі Параметри сторінки, обрати команду Розриви;
 • із списку, що з’явиться, обрати один із варіантів розриву, додати розрив;
 • встановити текстовий курсор у кінець поточного розділу, додати розрив.

За замовчуванням розрив розділу не відображається на сторінці. Але його можна побачити, якщо активувати на панелі інструментів кнопку Відобразити всі знаки.

7

Альбомна орієнтація для частини сторінок

Одним із прикладів використання розривів розділу є альбомна орієнтація для частини сторінок в документі. Тим більше, що великі таблиці, діаграми, ілюстрації краще розташовувати саме на сторінках з альбомною орієнтацією.

Існує декілька варіантів розташування в документі окремих сторінок в альбомній орієнтації.

 • розбити документ на розділи, застосувати Розрив розділуНаступна сторінка;
 • встановити текстовий курсор у розділ, параметри форматування якого будуть змінені;
 • змінити орієнтацію сторінок.

 • виділити елементи або частину тексту, параметри форматування якого будуть змінені;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Макет;
 • відкрити діалогове вікно розділу – Параметри сторінки;
 • в розділі Орієнтація – встановити альбомну орієнтацію обраним елементам;
 • в розділі Попередній перегляд, в меню Застосувати до, обрати із списку пункт – виділеного тексту.
8

Текстові стовпці

Текст документа не завжди доцільно розташовувати на усю ширину сторінки. Бувають випадки, коли більш цікаво оформити текст у вигляді декількох стовпців. Наприклад, текст розташований у два-три стовпчики значно краще підходить для рекламних проспектів, буклетів або брошур, для оглядів чи аналітичних статей.

Поділити текст на декілька стовпчиків можна наступним чином:

 • виділити текст, що треба поділити на стовпці;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Макет;
 • в розділі Параметри сторінки, обрати команду Стовпці;
 • із списку, що з’явиться, обрати один із варіантів представлення тексту;
 • виділений текст буде поділений на відповідні стовпчики.
9

Треба звернути увагу, що при такому варіанті поділу тексту на стовпці, Word самостійно розставляє розриви розділів на сторінці.

Як бачимо, в Word достатньо стандартних макетів поділу тексту на стовпці, проте програма дає можливість й самостійно налаштувати свій користувацький макет.

10

Для користувацького макету поділу тексту на стовпці треба:

 • виділити текст, що треба поділити на стовпці;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Макет;
 • в розділі Параметри сторінки, обрати команду Стовпці;
 • із списку, що з’явиться, обрати пункт Більше стовпців;
 • у вікні Стовпці зробити відповідні налаштування;
 • для застосування налаштувань натиснути кнопку ОК.

Розставлення переносів

Якщо, у звичайному тексті, що займає усю ширину сторінки, нерівномірність інтервалів між символами чи словами, в різних рядках, не дуже помітна, то при розташуванні тексту у декількох стовпчиках, картина суттєво змінюється. В тексті починають з’являтися значні розриви між словами, що робить вигляд документу вкрай непривабливим.

11

Виправити ситуацію можна за допомоги розставлення переносів. В програмі Word існує автоматична та ручна розстановка переносів.

Для автоматичного розставлення переносів потрібно:

 • виділити текст, в якому потрібно розставити переноси;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Макет;
 • в розділі Параметри сторінки, обрати команду Розставлення переносів;
 • із списку, що з’явиться, обрати пункт Автоматичне.
12

Після вище вказаних дій, в тексті документа будуть автоматично проставлені знаки переносів. Зазначимо, що при подальшому внесенні змін в текст або зміни його накреслення переноси будуть також автоматично змінюва¬тися.

При використанні ручного режиму розставлення переносів треба:

 • виділити текст, в якому потрібно розставити переноси;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Макет;
 • в розділі Параметри сторінки, обрати команду Розставлення переносів;
 • із списку, що з’явиться, обрати пункт Ручне;
 • у вікні Розставлення переносів самостійно обрати варіанти переносів.
13

Обмеження перенесення

Інколи, потрібно запобігти розриву слів, фраз або чисел, що стоять в кінці рядка і містять дефіс. Тобто їх необхідно залишити повністю або в кінці одного рядка, або на початку іншого. Актуальним прикладом може слугувати, виключення розриву телефонного номера, що знаходиться в тексті.

Для додавання нерозривного дефісу треба:

 • встановити текстовий курсор в тексті, де необхідно додати нерозривний дефіс;
 • натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш – Ctrl + Shift + – (дефіс);
 • нерозривний дефіс буде додано у вказане місце.