Оператор циклу з постумовою Repeat/Until

Цикл з постумовою – використовується в тому випадку, коли доцільно організувати повторення так, щоб спочатку виконувалася деяка послідовність дій, а потім перевірялося умова припинення її виконання.

Цикл з постумовою Repeat/Until – служить для організації n-кратного виконання групи операторів (тіла циклу) до тих пір, поки умова завершення циклу не стане істинною (True).

Схема оператора циклу з постумовою.

 • repiat
  • оператор_1;
  • оператор_n;
 • until (умова);

Значення ключових слів:

 • repeat – повторити;
 • until – до.

Виконується оператор циклу з постумовою в такий спосіб: спочатку виконуються оператори – тіло циклу; далі, обчислюється значення виразу-умови, якщо воно приймає значення False, то знову виконується тіло циклу, в іншому випадку виконується наступний оператор, що іде за оператором циклу з постумовою.

Зауваження

 1. Тіло циклу з постумовою може містити кілька операторів, які не потрібно брати в операторні дужки. В даному випадку ключові слова repeat і until відіграють роль операторних дужок, між якими може знаходиться будь-яка кількість операторів.
 2. Тіло циклу з постумовою завжди буде виконуватися хоча б один раз.
 3. Дозволено використання вкладених циклів. Їх реалізація повинна проводиться за тими ж правилами, що і для циклів з передумовою.

Приклад: створити програму яка обчислює суму ряду 1+2+3+…+n:

 • Program SumRow;
 • var
  • i, n : integer;
  • Sum : real;
 • begin
  • write('Введіть кількість членів ряду ');
  • readln(n);
  • i := 0;
  • Sum := 0;
  • repeat
   • i := i + 1;
   • Sum := Sum + i;
  • until (i >= n);
 • writeln('Сума ', n, ' членів ряду = ', Sum);
 • end.