Оператори вводу-виводу

Оператор вводу даних.

Цей оператор використовується для введення даних з клавіатури.

Формат оператора вводу:
 • Read (ім’я_змінної_1, …, ім’я_ змінної _n);

Значення кожної змінної вводиться з клавіатури. Тип змінної повинен відповідати типам тих змінних, які, вказані у списку параметрів оператора Read, а також ця змінна повинна бути описана в розділі опису змінних Var. При виконанні оператора введення черговій змінній із зазначеного списку в операторі Read присвоюється значення, що було введено. При введенні з клавіатури дані набираються через пробіл або Enter.

Оператор виводу даних.

Цей оператор використовується для виведення даних на текстовий екран Pascal.

Формат оператора виводу:
 • Write (вираз_1, …, вираз_n);

При виконанні оператора виведення значення виразів виводяться в тому ж порядку, в якому вони перераховані в списку. Якщо вхідні дані не поміщаються в одному рядку, то автоматично відбувається перехід на інший рядок. Після виведення останнього даного курсор залишається в поточній позиції.

Приклади:

 • write ('Hello World');
  // Hello World
 • write (5);
  // 5
 • write (5 + 3);
  // 8

 • a := 5; b := 3;
 • Sum := a + b;
 • write ('Sum = ', Sum);
  // Sum = 8

 • або

 • a := 15; b := 5;
 • write ('Sum = ', a+b);
  // Sum = 20