Працюємо з великими табличними масивами.

Таблиці Excel.

Аркуш книги Excel являє собою сукупність клітинок, в яких зберігаються різноманітні дані і по своїй суті та функціональності всі клітинки є однаковими. Тобто, за потреби, користувач повинен самостійно налаштовувати їх форматування, систематизувати та обробляти дані в них. Але, для того щоб автоматизувати ці процеси, Excel пропонує зручний інструмент – таблиці.

Таблиця Excel – це певна область робочого аркуша, яка має своє ім’я та структуру. Стовпці в такий таблиці мають назву – поля, рядки – записи.

Створення таблиці Excel:

 • зробити поточною будь-яку клітинку суміжного діапазону з даними;
 • перейти до вкладки Home (Основне), у розділі Styles (Стилі) обрати команду Format as Table (Формат таблиці);
 • із списку обрати стиль форматування;
 • для остаточного перетворення виділеного діапазону клітинок у таблицю Excel, в діалоговому вікні Format as Table (Форматувати як таблицю) натиснути кнопку ОК.
Створення таблиці Excel

Після виконання зазначених вище команд на аркуші Excel буде створена таблиця, а на стрічці команд з’явиться додаткова вкладка Table Design (Конструктор таблиць).

Ленка команд - Конструктор таблиць

Додавання нових рядків та стовпців у таблиці.

Перетворивши діапазон даних у таблицю користувач зможе швидко додавати до неї нові дані, які будуть одразу відформатовані відповідно до її формату. Це можливо зробити декількома способами:

Почати вводити дані в порожній рядок (стовпець), що безпосередньо примикає до таблиці знизу (праворуч). В цьому випадку рядок або стовпець будуть автоматично включені в таблицю.

Розширити межі таблиці, перетягнувши правий нижній кут таблиці, так щоб включити в неї додаткові рядки або стовпці.

Сортування та фільтрація в таблицях.

При перетворенні вихідного діапазону у таблицю Excel дані з його першого рядка автоматично перетворюються на заголовки і до таблиці додаються фільтри. Якщо таблиця буде занадто велика, то при прокручуванні її вниз заголовки полів в таблиці замінять назви стовпців аркуша.

Сортування та фільтрація в таблицях

Фільтрація таблиці за роздільником.

Окрім стандартних засобів фільтрації даних у таблиці Excel існує ще один спосіб – роздільник.

Роздільник – це фільтр, винесений в окремий графічний елемент.

Вставка роздільника:

 • зробити поточною будь-яку клітинку таблиці Excel;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Table Design (Конструктор таблиць), у розділі Tools (Інструменти) обрати команду Insert Slicer (Вставлення роздільника);
 • у вікні Insert Slicer (Вставлення роздільника) обрати один або декілька заголовків полів таблиці, за даними яких буде відбуватися сортування;
 • для вставлення графічних елементів роздільника на аркуш Excel, натискаємо кнопку Ок.
Фільтрація таблиці за роздільником

Після виконання зазначених дій, на аркуші Excel, з’явиться один або декілька графічних елементів роздільника з унікальними значеннями із обраного поля таблиці, а на стрічці команд додаткова вкладка Slicer (Роздільник).

Лента комант - Роздільник

Для того щоб використовувати роздільник, треба обрати одне з його значень і в таблиці будуть відображені тільки ті записи (рядки), які відповідають обраному значенню. Якщо треба задати декілька значень, можна скористатися відповідним інструментом у вікні роздільника – Multi-Select (Множинний вибір).

Множинний вибір роздільника

Якщо в таблиці є більше одного роздільника, вона буде фільтруватися відповідно до кожного обраного значення у кожному роздільнику. Для того щоб скасувати фільтрацію для певного роздільника, треба обрати інструмент Clear Filter (Очистити фільтр) в верхньому правому куті вікна роздільника.

Зміна параметрів стилю таблиці.

На вкладці Table Design (Конструктор таблиць), у розділі Table Style Options (Параметри стилів таблиць) знаходяться декілька опцій, завдяки яким можна змінювати певні параметри стилю таблиці. Перерахуємо їх:

 • Header Row (Заголовок рядка) – вмикає і вимикає відображення рядка заголовка.
 • Total Row (Рядок підсумків) – вмикає і вимикає відображення рядка підсумків.
 • Banded Rows (Строкаті рядки) – вмикає і вимикає чергування рядків.
 • First Column (Перший стовпець) – вмикає і вимикає спеціальне форматування для першого стовпця. Залежно від стилю таблиці ця команда може не грати ніякої ролі.
 • Last Column (Останній стовпець) – вмикає і вимикає спеціальне форматування для останнього стовпця. Залежно від стилю таблиці ця команда може не грати ніякої ролі.
 • Banded Columns (Строкаті стовпці) – вмикає і вимикає чергування стовпців.
 • Filter Button (Кнопка фільтра) – вмикає і вимикає відображення кнопки списків фільтрів, що розкриваються в заголовку таблиці.
Зміна параметрів стилю таблиці

Розрахунки в таблицях.

До таблиці Excel можна додати Total Row (Рядок підсумків), який дозволяє обробляти дані для кожного поля за певними формулами.

Для обчислення підсумків необхідно виконати наступні дії:

 • зробити поточною будь-яку клітинку таблиці Excel;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Table Design (Конструктор таблиць), у розділі Table Style Options (Параметри стилів таблиць) поставити галочку навпроти Total Row (Рядок підсумків);
 • у рядку Total (Підсумок) обрати для обчислення по полю потрібну функцію.
Розрахунки в таблицях

Для проведення розрахунків в полі, досить ввести формулу в одну з його клітинок. Excel автоматично розмножить її по всіх інших клітинках цього поля, а при додаванні нових записів, одразу копіюватиме у відповідні клітинки полів. Якщо параметри Excel встановлені правильно, при введенні формули в неї записуються не адреси клітинок, а імена полів.

Імена полів у формулах таблиці

Видалення дублікатів записів.

З тих чи інших причин, у великих таблицях нерідко з’являються записи-дублікати і аналізувати дані з такими дублікатами не має ніякого сенсу, тому їх необхідно видаляти.

Видалення дублікатів з таблиці Excel:

 • зробити поточною будь-яку клітинку таблиці Excel;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Table Design (Конструктор таблиць), у розділі Tools (Інструменти) обрати команду Remove Duplicates (Видалити повтори);
 • у вікні Remove Duplicates (Видалення повторів) обрати один або декілька заголовків полів таблиці, за даними яких буде відбуватися пошук дублікатів;
 • для остаточного видалення дублікатів з таблиці, натискаємо кнопку Ок.
Видалення дублікатів записів

Але бувають випадки, коли вихідний діапазон даних треба зберегти, а вже на його основі зробити таблицю Excel без дублікатів.

Видалення дублікатів записів з таблиці Excel із збереженням вихідних даних:

 • зробити поточною будь-яку клітинку таблиці Excel;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Data (Дані), у розділі Sort&Filter (Сортування й фільтр) обрати команду Advanced (Додатково);
Видалення дублікатів записів з таблиці Excel із збереженням вихідних даних
 • у вікні Advanced Filter (Розширений фільтр) обрати:
  • параметр Copy to another location (скопіювати результат до іншого розташування);
  • в полі Copy to (Діапазон для результату) обрати першу клітинку діапазону де буде розміщено новий діапазон з унікальними даними;
  • поставити галочку навпроти параметра Unique records only (Лише унікальні записи);
 • для застосування обраних параметрів фільтрації та копіювання унікальних записів з вихідного діапазону, натискаємо кнопку Ок.
Видалення дублікатів записів з таблиці Excel із збереженням вихідних даних

Перетворення таблиці в звичайний діапазон.

Коли ми працюємо з таблицями Excel діють певні обмеження, наприклад: не можна до таблиці додавати клітинки із зсувом, не можна об’єднувати клітинки, не можна додавати проміжні підсумки і таке інше.

Для того щоб подолати ці обмеження, зберегти формат та налаштування таблиці, треба перетворити її у звичайний діапазон.

Перетворення таблиці в звичайний діапазон:

 • зробити поточною будь-яку клітинку таблиці Excel;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Table Design (Конструктор таблиць), у розділі Tools (Інструменти) обрати команду Convert to Range (Перетворити на діапазон);
 • для остаточного перетворення таблиці Excel у звичайний діапазон треба у вікні підтвердження натиснути кнопку Yes.

Проміжні підсумки.

При аналізі великого обсягу даних, представлених у вигляді таблиць, доволі часто виникає потреба в підведенні підсумків для частини записів. Зробити в Excel це можливо за допомоги інструменту – Subtotal (Проміжні підсумки).

Підсумки – це швидкий спосіб вставки функцій в певні поля таблиці з групуванням даних в стовпці, по якому підбиваються підсумки.

Але, для застосування функції підрахунку проміжних підсумків до діапазону з даними, треба щоб він відповідав основним обов’язковим вимогам:

 • звичайний діапазон, тобто формат таблиці обов’язково повинен бути представлений у вигляді звичайного діапазону клітинок.
 • відсутність порожніх клітинок, тобто всі рядки і стовпці повинні бути заповнені даними;
 • один рядок категорій тобто у шапці таблиці не можна використовувати кілька рядків категорій і вона повинна перебувати тільки на самому верхньому рядку і ніде більше.

Порядок створення проміжних підсумків:

 • попередньо впорядкувати дані в таблиці по стовпцю, за значеннями якого потрібно підвести підсумок;
 • зробити поточною будь-яку клітинку таблиці з даними;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Data (Дані), у розділі Outline (Структура) обрати команду Subtotal (Проміжні підсумки);
 • у діалоговому вікні Subtotal (Проміжні підсумки) в списку, що випадає At each change in (При кожній зміні в) зазначити стовпець, по значенням якого будуть додані проміжні підсумки;
 • у списку Use function (Використовувати функцію) обрати функцію для розрахунку проміжних підсумків;
 • У списку Add subtotal to (Додати підсумки до) зазначити всі поля, для яких потрібно підвести підсумки;
 • для застосування обраних параметрів натискаємо кнопку Ок.
Створення проміжних підсумків

Команда Subtotal (Проміжні підсумки) вставляє в таблицю нові рядки, що містять спеціальну формулу =SUBTOTAL(Function_num;Ref;[ Ref2])повертає проміжні підсумки списку або бази даних.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Function_num
(обов’язковий)
число від 1 до 11 або від 101 до 111, що вказує, яку функцію використовувати для проміжних підсумків..
Ref
(обов’язковий)
іменований діапазон або посилання, для яких потрібно обчислити проміжні підсумки.
Ref2
(не обов’язковий)
від 2 до 254 іменованих діапазонів або посилань, для яких потрібно обчислити проміжні підсумки.

Після появи проміжних підсумків, зліва на поточному аркуші Excel додається відображення структури. Воно складається з елементів управління трьох типів:

 • кнопки рівня, позначені цифрами (максимум 8), представляє собою рівень організації в таблиці, натиснувши кнопку рівня, можна приховати всі підсумки на цьому рівні;
 • кнопки Hide Detail (Стисло) – при натисканні група вихідних записів, по якій підбивалися підсумки, згортається, і висвічується лише підсумковий рядок;
 • кнопки Show Detail (Докладно) – при натисканні на таку кнопку над підсумковим рядком з’являється група вихідних записів.
Створення проміжних підсумків

Якщо потрібно додати нові проміжні підсумки до вже існуючих, виконуємо описані вище дії з розрахунку одного проміжного підсумку, але у діалоговому вікні Subtotal (Проміжні підсумки) знімаємо прапорець навпроти команди Replace current subtotals (Замінити поточні підсумки).

Для видалення проміжних підсумків з аркуша треба у діалоговому вікні Subtotal (Проміжні підсумки) натиснути на кнопку Remove All (Видалити все).

Багаторівневі проміжні підсумки.

Бувають випадки, коли треба провести проміжні підсумки за низкою полів, в цьому випадку виконуються наступні кроки:

 • зробити багаторівневе сортування по стовпцях, за значеннями яких потрібно буде підводити підсумки;
 • виконати підведення підсумків, для поля, що задає верхній рівень сортування;
 • обрати параметри для підведення підсумків по наступному рівню, при цьому обов’язково у діалоговому вікні Subtotal (Проміжні підсумки) зняти прапорець навпроти команди Replace current subtotals (Замінити поточні підсумки).

Консолідація даних.

Консолідація – об’єднання значень з декількох діапазонів в один новий діапазон відповідно до функції обробки. Діапазони що об’єднуються можуть знаходитися як на різних аркушах однієї книги, так і в різних книгах.

Для успішного об’єднання (консолідації), діапазони повинні відповідати певним вимогам – їхні заголовки рядків та стовпців повинні співпадати. Саме по першому рядку і лівому стовпчику кожного з діапазонів Excel шукає збіги і обробляє вихідні дані.

Для того щоб виконати консолідацію треба:

 • зробити поточною будь-яку клітинку на аркуші, починаючи з якої буде розміщено консолідований діапазон;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Data (Дані), у розділі Data Tools (Знаряддя даних) обрати команду Consolidate (Консолідація);
 • у діалоговому вікні Consolidate (Консолідація) задати наступні параметри:
  • в полі Function (Функція) обрати функцію, яка буде застосована при об’єднанні даних;
  • поставити курсор в поле Reference (Посилання) і виділити перший діапазон консолідації разом з заголовками, натиснути Add (Додати), повторити для всіх вихідних діапазонів;
  • у групі Use labels in (Використовувати як імена) поставити прапорці навпроти Top row (Підписи верхнього рядка) (якщо вихідні діапазони були виділені з заголовками) та Left column (Значення лівого стовпця);
 • для застосування обраних параметрів натискаємо кнопку Ок.
Консолідація даних