Починаємо працювати з Microsoft Excel

Microsoft Excel є одним з найбільш поширених табличних редакторів для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях. Основними можливостями табличного процесора Excel є:

  • уведення даних в клітинки електронних таблиць, їх редагування та форматування;
  • обчислення з використанням вбудованих функцій та формул;
  • побудова діаграм та графіків за даними, що містяться в клітинках електронних таблиць;
  • друк електронних таблиць, діаграм і графіків.

Після встановлення пакету програм Microsoft Office, на робочому столі користувача або в меню Пуск з’явиться ярлик програми Excel. Запускаємо програму і переходимо до її початкового вікна.

початкове вікно excel

У початковому вікні Excel, окрім створення нової електронної таблиці, ми маємо змогу продовжити редагування вже відкритих нами в програмі таблиць. З іншого боку, якщо комп’ютер має підключення до мережі Internet, можемо скористатися вже готовими шаблонами, які постійно створює міжнародне ком’юніті користувачів Excel.

пошук шаблонів

Створимо нову електрону таблицю і розберемо які основні елементи вміщує в себе вікно табличного процесора.

Основними елементами вікна Excel є: стрічка команд, поле ім’я, функціональна кнопка майстра функцій, рядок формул, аркуші електронної таблиці.

вікно табличного процесора

Основним об’єктом опрацювання табличного процесора є електронна книга, яка за замовчуванням має ім’я Книга1 і містить в собі тільки один аркуш. Максимальна кількість аркушів в книзі може сягати 255.

На кожному аркуші книги Excel розміщено електронну таблицю, яка складається із стовпців і рядків, на перетині яких утворюються клітинки. Загалом, електронна таблиця містить:

  • 1 048 576 рядків (номери від 1 до 1 048 576)
  • 16 384 стовпці (літери англійського алфавіту: А,В, …, Z, АА, АВ, …, ZZ, AAA, ААВ, …, XFD)

Ім’я клітинки складається з літери (назва стовпчика) та цифри (номер рядка).
Наприклад: А1, АВ132, ZZ98, …, XFD – ім’я останнього стовпчика.

Аркуш електронної таблиці Excel вміщує в собі – 17 179 869 184 клітинки.

Сукупність клітинок аркуша електронної таблиці утворює діапазон клітинок. Діапазон клітинок, як і окрема клітинка, має адресу. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розміщених у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою. Наприклад: АЗ:А7 (синій колір), C2:G9 (зелений колір), B11:F11 (червоний колір).

вмділення діапазонів

Рядок і стовпець також є діапазонами. Наприклад, адреса діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки десятого рядка, є 10:10, а адреса діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки стовпця В, є В:В. Відповідно 6:8 – адреса діапазону клітинок, що включає всі клітинки рядків з номерами 6, 7, 8, а Н:L– адреса діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки стовпців Н, І, J, К, L.

Виділення діапазонів клітинок.

Виділення суміжного діапазону клітинок можна зробити декількома способами:

Навести курсор миші на першу клітинку діапазону, і, утримуючи ліву кнопку миші, перетягнути курсор до останньої клітинки діапазону.

Виділити першу клітинку діапазону, натиснути клавішу Shift, і, не відпускаючи її, клацнути по останній клітинці діапазону.

Ввести в поле ім’я адресу суміжного діапазону клітинок (наприклад: C2:G9).


Виділення несуміжного діапазону клітинок:

Виділити перший діапазон, затиснути клавішу Ctrl, і, не відпускаючи її, виділити наступні клітинки або їх діапазони.

Ввести в поле ім’я, через крапку з комою (;), адреси окремих клітинок або адреси не суміжних діапазонів клітинок (наприклад: A1;B3:B9;A14:F14).