Інструкція циклу з параметром For

Цикл з параметром for використовується зазвичай в тих випадках, коли заздалегідь можна визначити кількість повторень циклу. Цикл з параметром for служить для організації n-кратного виконання тіла циклу для значень параметра циклу з деякої впорядкованої дискретної множини.

Схема оператора циклу з параметром.

Схема інструкції цикду for
 • for target_list in expression_list:
  • блок_інструкцій_1
  • блок_інструкцій_2
  • блок_інструкцій_3
  • блок_інструкцій_N
 • [else:
  • блок_інструкцій_N+1]

target_list – параметр циклу (його ще називають індексом, лічильником) це змінна дискретного типу, тобто типу, на безлічі значень якої визначено поняття «попередній елемент» і «наступний елемент».

expression_list – ім’я послідовності (наприклад, список) або виклик функції range().

Приклад: створити програму, яка буде виводити на екран, у назви кольорів: red, orange, yellow, green, cyan, blue, violet.

 • for color in 'red', 'orange', 'yellow', 'green', 'cyan', 'blue', 'violet':
  • print(color)

Функція range.

range – це функція, що генерує послідовності із цілих чисел у визначеному діапазоні. Функція може мати один, два чи три аргументи.

range(A) – створюється послідовність від 0 до A-1 #range(5) –> 0, 1, 2, 3, 4

range(A,B) – створюється послідовність від A до B-1 #range(1, 5) –> 1, 2, 3, 4

range(A,B,N) – створюється послідовність від A до B-1 з кроком N (може бути від’ємним) #range(1, 6, 2) –> 1, 3, 5

Приклад: створити програму, яка буде виводити на екран, в рядок, числа від 1 до n:

 • n = int(input('введіть кількість цифр = '))
 • for i in range(1, n+1):
  • print(i, end = ' ')

Накопичувачі суми і добутку.

В циклах, доволі часто треба виконувати дії з отримання суми або добутку. Для цих цілей використовуються накопичувачі. Для використання таких накопичувачів необхідна змінна цілого або дійсного типу , яка приймає початкове значення 0 для накопичення суми і початкове значення 1 для накопичення добутку поза тілом циклу (до початку циклу).

Приклад: створити програму, яка буде обчислювати суму ряду 1+2+3+…+n та виводити її на екран:

 • n = int(input('введіть кількість членів ряду = '))
 • sum = 0
 • for i in range(1, n+1):
  • sum = sum + i
 • else:
  • print('Сума', n, 'членів ряду =', sum)

Вкладені цикли.

Інструкція одного циклу for може перебувати всередині інструкції іншого циклу. Така структура називається структурою вкладених циклів. Робота такої структури відбувається наступним чином: на одну ітерацію зовнішнього циклу вкладений цикл робить всі можливі ітерації.

Схема інструкції цикду for
 • for target_list in expression_list:
  • for target_list in expression_list:
   • блок_інструкцій_1
   • блок_інструкцій_N
  • [else:
   • блок_інструкцій_N+1]
 • [else:
  • блок_інструкцій_Z]

Приклад: створити програму, яка буде виводити на екран таблицю множення.

 • for i in range(1, 11):
  • for j in range(1, 11):
   • print(i * j, end='\t')
  • print()