Текстові параграфи

Параграф – це основний спосіб розділити великий текст на невеликі логічні блоки. В HTML для розмітки параграфів призначено тег <p> (від англійського слова “paragraph”).

Тег <p> є блочним елементом, він завжди починається з нового рядка та займає усю ширину веб-сторінки.

За замовчуванням параграф відокремлюється від решти контенту відступами зверху та знизу. Величиною відбиття можна керувати за допомогою стилів. Якщо тегу, що закриває HTML-елемент, немає, вважається, що кінець абзацу збігається з початком наступного блочного елемента.

<p> Текстовий параграф </p>

HTML-елементи для форматування тексту.

<b> … </b> – задає напівжирне оформлення, виділяє текст без акценту на його важливість.

<strong> … </strong> – задає напівжирне зображення шрифту, вказує браузеру на важливість тексту.

<i> … </i> – відображає шрифт курсивом.

<em> … </em> – відображає шрифт курсивом, надаючи тексту певного значення.

<ins> … </ins> – виділяє текст, підкреслюючи його.

<del> … </del> – перекреслює текст.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>WebPage</title>
 </head>
 <body>
  <p>Історично <i>HTML-елементи</i> було прийнято ділити на два види: <b>блочні</b> та <b>рядкові</b>.</p>
  <p><strong><ins>Блочні елементи</ins></strong> – призначені для структурування основних частин веб-сторінки шляхом поділу її вмісту на окремі блоки</p>
  <p><strong><ins>Рядкові елементи</ins></strong> – призначені, щоб розмежувати частину тексту та надати йому певну функцію чи зміст. Рядкові елементи, як правило, містять одне або кілька слів</p>
 </body>
</html>
веб-сторінка