Html-зображення

Для вставлення зображення у веб-сторінку використовується одинарний рядковий тег <img>.

Зауважимо, що оскільки елемент img є рядковим, рекомендується розташовувати його всередині блокових тегів.

Елемент img має обов’язковий атрибут src (source – джерело), значенням якого є абсолютний або відносний шлях до зображення, в кінці якого вказується ім’я файлу з розширенням.

<img src="image.jpg" alt="Зображення">

Адреса зображення.

Адреса зображення може бути вказана повністю (абсолютно), наприклад:

<img src="https://webportal.com.ua/img/photo.jpg">  

Або через відносний шлях від кореневого каталогу:

<img src="./img/photo.jpg">