Використання вбудованих функцій в Microsoft Excel

Окрім застосування формул для виконання базових математичних обчислень в Microsoft Excel можна використовувати значну бібліотеку вбудованих функцій, які допомагають виконувати інші складні операції з даними.

Створення таблиці Excel

Для того щоб краще зрозуміти доцільність використання вбудованих функцій давайте розглянемо наступний приклад: в нас є папка, що містить декілька файлів, потрібно розрахувати загальний обсяг файлів в папці,якщо нам відомо обсяг кожного файлу.

Насправді, розв’язати цю задачу можна за допомоги простої формули =C3+D3+E3+F3+G3, але з іншого боку, коли файлів в папці буде значно більше, то використовувати подібну формулу не є раціонально, вона буде дуже громіздкою та незручною для введення. У такому випадку треба скористатися вбудованою в Excel функцією SUM: =SUM(C3:G3).

Функція – це заздалегідь визначена формула, згідно з якою виконуються обчислення за заданими величинами у вказаному порядку.

Створення таблиці Excel

Функція в Excel має такі параметри: ім’я, аргументи і результат.

Під час запису функції у формулі спочатку вказується її ім’я, а потім у дужках список аргументів через крапку з комою. Аргументами функції можуть бути числа, текст, посилання на клітинки або діапазони, вирази та функції.

Вставлення функції у формулу:

 • обрати клітинку для виводу результату;
 • натиснути на кнопку Insert Function (Вставлення функції) або Shift+F3;
 • у вікні Insert Function (Вставлення функції) зі списку Or select a category (Категорія) обрати потрібну категорію функції, наприклад Math &Tring (Математичні);
 • вибрати у списку потрібну функцію, наприклад SUM (СУММ);
 • підтвердити вибір обраної функції – натиснути кнопку ОК;
 • увести у вікні Function Arguments (Аргументи функції) в поля Number1, Number2 (Число1, Число2) аргументи функції, або ввести в поле для першого аргументу діапазон клітинок;
 • натиснути кнопку ОК для виводу результату.
Створення таблиці Excel

Додатково існують ще два способи вставити функцію у формулу.

Звернутись до вкладки Formulas (Формули), де у розділу Function Library (Бібліотека функцій) зібрані усі вбудовані в Excel функції за категоріями. Розгортаємо список категорії і знаходимо потрібну функцію, вставляєм її у формулу, вказуємо аргументи, знак рівняння додається автоматично.

Створення таблиці Excel

Якщо користувач знає назву функції, він може одразу почати вводити її ім’я, активується засіб Intellisense (Автозевершення функцій), який виводить усі функції, назви яких починаються з введених користувачем букв. Далі, курсором на клавіатурі виділяємо потрібну функцію і натискаємо клавішу Tab, або робимо подвійний клік на ім’я функції. Excel автоматично завершить ім’я функції і відкриє круглу дужку для початку введення аргументів.

Створення таблиці Excel

Аргументи функції.

Якщо назва аргументу функції виділена напівжирним, то такий аргумент є обов’язковим для введення і навпаки, якщо назва аргументу не виділена то такий аргумент вказувати непотрібно.

Прості математичні та статистичні формули.

sum (сумм)

sum(Number1; Number2;) – повертає суму числових аргументів.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Number1
(обов’язковий)
перший аргумент може бути константою (8), посиланням на клітинку (А3) або на діапазон клітинок (B2:B8).
Number2-255
(не обов’язковий)
це друге число для складання. Можна вказати до 255 чисел (аргументів).

Зауваження:

 • функція SUM проігнорує текст і поверне суму лише числових значень.
average (срзнач)

average(Number1; Number2;) – повертає середнє арифметичне значення аргументів, які можуть бути числами, іменами або посиланнями на клітинки з числами.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Number1
(обов’язковий)
перший аргумент може бути константою (8), посиланням на клітинку (А3) або на діапазон клітинок (B2:B8).
Number2-255
(не обов’язковий)
додаткові числа для яких потрібно обчислити середнє значення. Можна вказати до 255 чисел.

Зауваження:

 • якщо аргумент є посиланням на клітинку або діапазон клітинок, що містять текст або логічні значення, або є посиланням на вільну позицію, то такі значення ігноруються; проте клітинки, які містять нульові значення, враховуються;
 • аргументи, які є значеннями помилок або текстом, які не можуть бути перетворені в числа, викликають помилки.
count (счёт)

count(Value1;Value2;) – повертає кількість клітинок діапазону, у яких містяться числа.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Value1
(обов’язковий)
посилання на окремі клітинки або діапазон клітинок (B2:B8), у якому потрібно підрахувати кількість клітинок які містять числа.
Value2-255
(не обов’язковий)
додаткові посилання на клітинки та діапазони, можна вказати до 255 посилань.

Зауваження:

 • враховуються лише аргументи, які є числами, датами або текстовим поданням чисел;
 • аргументи, які є значеннями помилок або текстом, який не можна перетворити в числа пропускаються.
max (макс)

max(Number1;Number2;) – повертає найбільше значення з набору значень.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Number1
(обов’язковий)
перший аргумент може бути константою (8), посиланням на клітинку (А3) або на діапазон клітинок (B2:B8).
Number2-255
(не обов’язковий)
додаткові значення для яких потрібно знайти найбільше значення. Можна вказати до 255 значень.

Зауваження:

 • якщо аргументи не містять чисел, функція МАКС повертає значення 0 (нуль);
 • порожні клітинки, логічні значення і текст в масиві або посиланні ігноруються;
 • аргументи, які є значеннями помилки або текстами, що не перетворюваними в числа, викликають виникнення помилок.
min (мин)

min(Number1;Number2;) – повертає найменше значення з набору значень.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Number1
(обов’язковий)
перший аргумент може бути константою (8), посиланням на клітинку (А3) або на діапазон клітинок (B2:B8).
Number2-255
(не обов’язковий)
додаткові значення для яких потрібно знайти найбільше значення. Можна вказати до 255 значень.

Зауваження:

 • якщо аргументи не містять чисел, функція МИН повертає значення 0 (нуль);
 • порожні клітинки, логічні значення і текст в масиві або посиланні ігноруються;
 • аргументи, які є значеннями помилки або текстами, що не перетворюваними в числа, викликають виникнення помилок.