Використання функції IF в Excel

if (если)

if(Logcal_test; Value_if_true; Value_if_false) – перевіряє, чи виконується умова, і повертає одне значення, якщо вона виконується, і інше значення, якщо не виконується.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Logcal_test
(обов’язковий)
це будь-яке значення або вираз, який при обчисленні дає значення TRUE або FALSE.
Value_if_true
(не обов’язковий)
результат, якщо умова виявиться істинною.
Value_if_false
(не обов’язковий)
результат, якщо умова виявиться хибною.

Зауваження:

 • якщо потрібно використати текст у формулах, візьміть його в лапки (наприклад, “Текст”). Виняток становлять лише значення TRUE та FALSE, які Excel інтерпретує автоматично.
 • якщо не вказувати результати, які повертатиме формула, то вона буде повертати TRUE або FALSE в залежності від того яке значення при обчисленні дасть логічний вираз.

Приклади використання функції IF.

Приклад №1: перевірити, чи має студент допуск до іспиту? Щоб отримати допуск, студенти групи повинні успішно здати залік.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції IF виступає наступна умова – С3 = “залік”;
 • далі вказуємо результати які повертатиме функція, якщо умова TRUE“допущений”, якщо умова FALSE“не допущений”;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=IF(С3 = “залік”;“допущений”;“не допущений”)

Приклад №2: встановити нову ціну зі знижкою 30%, якщо товар на полиці магазину зберігається протягом п’яти діб.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції IF виступає наступна умова – C3>=5;
 • далі вказуємо результати які повертатиме функція, якщо умова TRUED3-D3*30%, якщо умова FALSED3;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=IF(С3>=5;D3-D3*30%;D3)

Функція IF з декількома умовами.

Задачі з однією логічною умовою – це окремий випадок, зазвичай при розв’язанні задач потрібно враховувати декілька варіантів рішення. Наприклад, треба визначити яке число ми отримали: позитивне, негативне або нуль.

В цьому випадку потрібно використовувати вкладені один в одного оператори IF. Це буде виглядати наступним чином:

=if(Local_test; Value_if_true; if(Local_test; Value_if_true; Value_if_false))

Тобто, якщо умова дає значення TRUE то оператор IF повертає значення другого аргументу, якщо FALSE оператор перевіряє наступну умову і так далі за ступенями вкладання.

Взагалі, в залежності від того як буде задана умова в операторі IF можна скорегувати де будуть знаходитися вкладені оператори у формулі.

Приклад: визначити яке число ми отримали: позитивне, негативне або нуль.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції IF виступатиме наступна умова – C3=0;
 • значення другого аргументу, коли умова дає TRUE буде – 0;
 • в якості значення третього аргументу, коли умова дає FALSE виступатиме вкладена функція IF зі своїми аргументами:
  • перший аргумент – умова – C3>0;
  • значення другого аргументу – “позитивне”;
  • значення третього аргументу – “негативне”.

=IF(С3=0; 0; IF(C3>0; “позитивне”; “негативне”))

Розширення функціоналу IF за допомогою операторів AND та OR.

Функція IF дає змогу порівняти значення з очікуваним результатом, використовуючи логічну операцію. Для цього вона перевіряє умову та повертає результат, якщо перевірка дала значення TRUE або FALSE.

=IF(якщо умова – істина, то виконати наступну дію, інакше – іншу дію)

Але, бувають випадки, коли треба перевірити одночасно декілька умов, і щоб кожна з них була істиною, або хоча б одна з них була істиною, або взагалі перевірити чи не відповідають умови певним умовам. В цих випадках доцільно використовувати разом з функцією IF допоміжні оператори AND (И) чи OR (ИЛИ).

And (и)

and(Logical1; Logical2;) – повертає значення TRUE, якщо всі її аргументи мають значення TRUE, і повертає значення FALSE, якщо хоча б один аргумент має значення FALSE.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Logical1
(обов’язковий)
перша умова, яку потрібно перевірити, дає результат TRUE або FALSE.
Logical2
(не обов’язковий)
додаткові умови (не більше 255), які потрібно перевірити та які можуть давати результат TRUE або FALSE.

Таблиця істинності функції AND

Logical1 Logical2 Result
True True True
True False False
False True False
False False False

Or (или)

or(Logical1; Logical2;) – повертає значення TRUE, якщо принаймні один аргумент має значення TRUE, і повертає значення FALSE, якщо всі аргументи мають значення FALSE.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Logical1
(обов’язковий)
перша умова, яку потрібно перевірити, дає результат TRUE абоFALSE.
Logical2
(не обов’язковий)
додаткові умови (не більше 255), які потрібно перевірити та які можуть давати результат TRUE або FALSE.

Таблиця істинності функції OR

Logical1 Logical2 Result
True True True
True False True
False True True
False False False

Приклад №1: Перевірити, чи пройдено тестування? Для цього, на кожному з іспитів студент повинен набрати не менше 70 балів.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • так як нам треба перевірити одразу декілька умов і кожна з них повинна давати істину, скористаємося оператором OR і умова в нашому рівнянні буде записана наступним чином – AND(C3>=70; D3>=70; E3>=70);
 • далі вказуємо результати які повертатиме функція, якщо умова TRUE – “пройдено”, якщо умова FALSE – “не пройдено”;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=IF(AND(C3>=70; D3>=70; E3>=70); “пройдено”; “не пройдено”)

Приклад №2: Перевірити, чи пройдено тестування? Для цього, хоча б на одному з іспитів студент повинен набрати не менше 70 балів.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • знов ж таки треба перевірити декілька умов, але тепер хоча б одна з умов повинна давати істину, отже скористаємося оператором OR і умова в нашому рівнянні буде записана наступним чином – OR(C3>=70; D3>=70; E3>=70);
 • далі вказуємо результати які повертатиме функція, якщо умова TRUE – “пройдено”, якщо умова FALSE – “не пройдено”;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=IF(OR(C3>=70; D3>=70; E3>=70); “пройдено”; “не пройдено”)