Функції дати та часу в Excel

today (сегодня)

today() – повертає поточну дату.

Зауваження:

 • у функції TODAY немає аргументів;

Приклади використання функції TODAY.

Приклад №1: відобразити поточну дату.

Розв’язок:

 • ставимо знак рівняння, вказуємо ім’я функції та закриваємо дужки;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=TODAY()

year (год)

year(Serial_number) – повертає рік, відповідний заданій даті. Рік визначається як ціле число в діапазоні від 1900 до 9999.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Serial_number
(обов’язковий)
дата, рік якої необхідно знайти. Дати повинні вводитися за допомогою функції DATE (ДАТА) або як результат обчислення інших формул і функцій.

Приклади використання функції YEAR.

Приклад №1: використовуючи функцію YEAR відобразити лише рік поточної дати.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • вказуємо клітинку у якій знаходиться дата – D3;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=YEAR(D3)

workday (рабдень)

workday(Start_date;Days;[Holidays]) – повертає число, яке представляє дату, віддалену на задану кількість робочих днів вперед або назад від початкової дати.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Start_date
(обов’язковий)
початкова дата.
Days
(обов’язковий)
кількість днів до або після початкової дати, які не є вихідними або святами. Позитивне значення аргументу Days визначає дату в майбутньому, негативне – дату в минулому.
Holidays
(не обов’язковий)
список з однієї або декількох дат, наприклад державних свят, які потрібно виключити з робочого календаря. Список може являти собою діапазон клітинок, що містять дати, або константу масиву, що містить числа, які представляють дати.

Зауваження:

 • не забувайте отримане значення перевести у формат дати;

Приклади використання функції WORKDAY.

Приклад №1: визначити дату, яка наступить через 14 робочих днів від поточної.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • в якості першого аргументу функції WORKDAY задаємо поточну дату за допомоги функції – TODAY();
 • вказуємо кількість робочих днів, що повинні минути – 14;
 • за необхідністю вказуємо вихідні дні, які не може визначити Excel;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=WORKDAY(TODAY();14)

weekday (деньнед)

weekday(Serial_number;[Return_type]) – повертає день тижня, який відповідає даті. За замовчуванням день тижня визначається як ціле число в інтервалі від 1 (неділя) до 7 (субота).

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Serial_number
(обов’язковий)
порядковий номер, який відповідає даті, день тижня для якої необхідно знайти.
Return_type
(не обов’язковий)
число, що визначає тип значення.

Приклади використання функції WEEKDAY.

Приклад №1: використовуючи функцію WEEKDAY у відповідній клітинці, відобразити номер дня тижня.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • вказуємо клітинку у якій знаходиться дата – B4;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=WEEKDAY(B4)

text (текст)

text(Value;Format_text) – перетворює число в текст і дозволяє задавати формат відображення за допомогою спеціальних рядків форматування.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Value
(обов’язковий)
значення, яке треба переформатувати.
Format_text
(не обов’язковий)
число, що визначає тип значення.

Зауваження:

 • код формату завжди береться у лапки.

Приклади використання функції TEXT.

Приклад №1: використовуючи функцію TEXT визначити назву дня тижня.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • вказуємо клітинку у якій знаходиться дата – B4;
 • вказуємо код формату за яким відбудеться форматування – "ДДДД";
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=TEXT(B4;"ДДДД")

networkdays (чистрабдни)

networkdays(Start_date;End_date;[Holidays]) – повертає кількість робочих днів між датами.

Ім’я аргументу
Опис аргументів функції
Start_date
(обов’язковий)
початкова дата.
End_date
(обов’язковий)
кінцева дата.
Holidays
(не обов’язковий)
список з однієї або декількох дат, наприклад державних свят, які потрібно виключити з робочого календаря. Список може являти собою діапазон клітинок, що містять дати, або константу масиву, що містить числа, які представляють дати.

Приклади використання функції NETWORKDAYS.

Приклад №1: використовуючи функцію NETWORKDAYS визначити кількість робочих днів, затрачених на виконання проекту.

Розв’язок:

 • починаємо складати формулу;
 • вказуємо клітинку у якій початкова дата – D4;
 • вказуємо клітинку у якій кінцева дата – E4;
 • за необхідністю вказуємо вихідні дні, які не може визначити Excel;
 • для отримання результату натискаємо клавішу Enter.

=NETWORKDAYS(D4;E4)