Створення списків в Word

Особливим видом форматування абзаців текстового документа є оформлення їх у вигляді списків. Список – це послідовність абзаців, що мають спільну позначку (маркер або номер).

У текстовому процесорі Word можна створити списки трьох типів:

 • Маркірований – відноситься до невпорядкованих списків, тобто послідовність перерахованих в цьому списку елементів не залежить від якогось певного логічного порядку, тому його кожен елемент має позначатися деяким символом – маркером.
 • Нумерований – відноситься до впорядкованих списків, тобто послідовність перерахованих в цьому списку елементів при їх перестановці може суттєво змінити певний логічний порядок, тому його кожен елемент має позначатисячислом, або його замінником – літерою.
 • Багаторівневий – у цьому списку елементи можуть вміщувати інші додаткові списки. Максимальний можливий рівень вкладення списків досягає 9-ти.

Створення списків.

Створення маркірованих або нумерованих списків відбувається за наступним алгоритмом:

 • ставимо курсор на початку нового абзацу у визначене місце в документі;
 • на стрічці команд, переходимо до вкладки Основне;
 • в групі Абзац обираємо інструмент Маркери або Нумерація;
 • у поточному місці документа з’явиться маркер або номер списку;
 • далі можна починати вводити текст, нумерація чи маркери будуть додаватися автоматично при створенні нового абзацу.
розділ Абзац

З іншого боку, Word може автоматично створювати списки в міру того, як користувач вводить текст. Для цього потрібно на початку абзацу ввести зірочку або цифру із крапкою чи дужкою та натиснути на клавішу пропуск, програма автоматично створить маркірований або нумерований список.

Для закінчення створення списку в документі потрібно натиснути на стрічці команд кнопку того інструменту списку, який було використано для його створення, або двічі натиснути на клавішу Enter, або видалити номер чи маркер клавішею Backspace.

Перетворення абзаців на список.

Якщо потрібно створити список з деяких абзаців тексту, що були введені раніше, треба:

 • виділити абзаци тексту, які потрібно перетворити у список;
 • перейти до вкладки Основне;
 • в групі Абзац обрати інструмент Маркери або Нумерація.

Після цього біля першого рядка кожного з виділених абзаців з’явиться маркер або номер.

Для форматування текстового абзацу у маркірований список існують відповідні комбінації клавіш: Ctrl + Shift + L – додає маркер до абзацу; Ctrl + Shift + N – його прибирає.

Оформлення маркерів списку.

В текстовому процесорі Word передбачена можливість змінювати варіанти оформлення маркірованих та нумерованих списків.

Щоб змінити маркер списку потрібно натиснути на кнопку бібліотека списку біля інструменту Маркери і в розділі Бібліотека маркерів обрати потрібний маркер. Також можна встановлювати свої унікальні маркери для списку за допомоги інструмента Визначити новий маркер. Цей інструмент дозволяє використовувати в якості маркерів окремі символи, з таблиці шрифтів Unicode та малюнки.

Біблиотека маркерів

Оформлення номерів списку.

Як для маркірованих, так і для нумерованих списків можна визначати свій числовий формат, для цього потрібно натиснути на кнопку бібліотека списку біля інструменту Нумерація і обрати серед іншого – Визначити новий числовий формат. Відкриється відповідне вікно, в якому і можна зробити всі необхідні налаштування.

Біблиотека номерів

Тут треба звернути увагу на параметр Формат номерів – це поле для введення, де вказується стиль поточного лічильника, до якого можна додавати свій унікальний префікс.

Редагування списків.

Головною перевагою списків є – те що при додаванні або видаленні їх елементів нумерація у списку автоматично змінюється. Але інколи потрібно, щоб в деякому місці списку нумерація не використовувалась, бо наступний абзац тексту не буде одним з його елементів. Для цього, слід після створення нового абзацу з номером, на стрічці команд вимкнути відповідний інструмент списку або видалити сам номер натиснувши на клавіатурі клавішу Backspace.

З іншого боку, бувають випадки, коли в тексті автор використовує декілька нумерованих списків і автоматична нумерація може помилково їх продовжувати.

Щоб змінити нумерацію у списку слід виконати наступні кроки:

 • встановити курсор у текст абзацу, номер якого потрібно змінити;
 • відкрити контекстне меню виділеного фрагмента;
 • вибрати потрібний варіант змінення номера:
  • Перезапустити в 1 – нумерація елементів списку розпочнеться з першого номера;
  • Продовжити нумерацію – нумерація наступних елементів списку буде продовжена далі від попереднього номера;
  • Установити значення нумерації – нумерація елементів списку розпочнеться з номера, який встановить користувач.
Редагування нумерованого списку

Сортування списків.

Елементи списку можна сортувати в алфавітному, числовому або хронологічному порядку (за спаданням або зростанням). При цьому нумерація елементів залишиться послідовною, а абзаци тексту буде перестановлено згідно з вибраним порядком.

Сортування списків виконується за наступним алгоритмом:

 • виділити елементи списку, які потрібно впорядкувати;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Основне;
 • в групі Абзац обрати інструмент Coртування;
 • в діалоговому вікні Coртування тексту установити наступні значення:
  • сoртувати за – абзацами;
  • тип – текст, число абодата;
  • порядок сортування – за спаданням або зростанням.
 • натиснути кнопку Ок для застосування параметрів сортування.
Сортування списків

Створення багаторівневого списку.

В деяких випадках елементи списку мають вміщувати в себе інші додаткові списки, максимальний можливий рівень вкладення таких списків один в інший досягає 9-ти. Багаторівневий список може бути як строго маркірованим чи нумерованим, так і мішаним.

Створення багаторівневого списку відбувається за наступним алгоритмом:

 • поставити курсор на початку нового абзацу у певне місце в документі;
 • перейти до вкладки Основне;
 • в групі Абзац обирати інструмент Маркери чи Нумерація, у поточному місці документа з’явиться маркер або номер списку;
 • далі починаємо вводити елементи списку до тих пір доки не знадобиться змінити їх рівень;

Рівень списку можна змінити декількома способами:

Перейти до вікна бібліотеки маркерів або номерів та скористатися інструментом Змінити рівень списку.

В групі Абзац натиснути на кнопки відступу абзацу. Відповідно, відступ в право буде збільшувати рівень вкладання списку, відступ вліво – зменшувати.

Поставити перед початком першого рядка абзацу текстовий курсор та натисканням на клавіатурі клавіш Tab чи Shift + Tab змінювати рівень вкладання списку.

Створення багаторівневого списку

Якщо абзаци з текстом вже існують, спочатку їх можна перетворити на список, а далі визначати рівень вкладання його елементів один відносно іншого.

Створення стилю багаторівневого списку.

В програмі Word є певна колекція стилів для налаштування багаторівневих списків, але такі стилі можна створити і самостійно.

Створити стиль для багаторівневого списку можна за наступним алгоритмом:

 • переходимо до вкладки Основне;
 • в групі Абзац відкриваємо меню інструменту Багаторівневий список;
 • серед іншого, обираємо команду Визначити новий багаторівневий список;
 • починаючи з першого рівня визначаємо бажаний формат для списку та його оформлення;
 • зберігаємо налаштування стилю натискаючи на кнопку Ок, створений стиль буде автоматично додано до колекції стилів Word.
Власний стиль для багаторівневого списку