Атрибути тегів

Тег <p> формує на веб-сторінці окремий текстовий абзац. Він за замовчуванням має деякі характеристики:

  • завжди починається із нового рядка;
  • є блочним елементом, тобто займає усю ширину веб-сторінки;
  • має відступи зверху і низу;
  • текст в абзаці вирівнюється по лівому краю.

Але, ці характеристики можна змінити, за допомогою додавання до тегу спеціальних атрибутів.

Атрибут – це певна фраза, що керує поведінкою HTML-елемента. Атрибут має ім’я та значення.

Деякі атрибути не потребують значення, бо вони мають лише одну опцію. Вони називаються логічними атрибутами.

Застосуємо до тегу <p> атрибут align, він визначає яким чином буде вирівнюватися текст в середині абзацу. Атрибут може мати наступні значення:

  • left;
  • right;
  • center;
  • justify.
<p align="center"> Hello World </p>
веб-сторінка